Tantestület
2018-2019


1. Bartlné Ferenczy Éva matematika - testnevelés - igazgatóhelyettes 
2. Dobos Kinga tanító - német műveltségi terület (GYES)
3. Geröly Annamária tanító - angol műveltségi terület
4. Gégény Marianna magyar - könyvtár - hittan 
5. Gránásiné Bácsi Tünde matematika - informatika
6. Hadáné Ujhegyi Berill tanító - rajz műveltségi terület 
7. Harkai Nóra tanító - művelődésszervező
8. Herczeg Judit tanító - természetismeret mûveltségi terület
9. Horváth - Fülei Réka angol (GYES)
10. Horváth Katalin biológia - kémia - földrajz - környezetkutató
11. Huszár Péterné tanító - fejlesztő pedagógus - közokt. vez.szak. - igazgató 
12. Juhász Rebeka tanító - ének műveltségi terület
13. Köz-Kádi Sarolta történelem  
14. Kristály Katalin általános iskolai hitoktató
15. Madár-Héhn Katalin tanító - táncpedagógus - testnevelés mûv. terület (GYES)
16. Nagy Patrik testnevelés
17. Nagyné Pinkóczi Anikó tanító - német műveltségi terület (GYES)
18. Sárossyné Kovács Éva Katalin angol
19. Szabóné Koncz Ágota tanító - óvodapedagógus
20. Szmik György matematika - testnevelés 
21. Tamásné Janni Erika tanító
22. Tislér Géza lelkész - fenntartó
23. Végh István tanító - hitoktató