Tantestület
2019-2020

1. Bartlné Ferenczy Éva matematika - testnevelés - igazgatóhelyettes
2. Geröly Annamária tanító - angol műveltségi terület
3. Gégény Marianna magyar - könyvtár - hittan
4. Gránásiné Bácsi Tünde matematika - informatika
5. Harkai Nóra tanító - művelődésszervező
6. Herczeg Judit tanító - természetismeret mûveltségi terület
7. Horváth Katalin biológia - kémia - földrajz - környezetkutató
8. Huszár Péterné tanító - fejlesztő pedagógus - közokt. vez.szak. - igazgató
9. Juhász Rebeka tanító - ének műveltségi terület
10. Köz-Kádi Sarolta történelem 
11. Kristály Katalin általános iskolai hitoktató
12. Lipovszky-Drescher Mária rajz és környezetkultúra tanár
13. Madár-Héhn Katalin tanító - táncpedagógus - testnevelés mûv. terület
14. Nagy Eszter testnevelés
15. Nagyné Pinkóczi Anikó tanító - német műveltségi terület (GYES)
16. Rajcsányi Enikő tanító  technika műveltségi terület
17. Sárossyné Kovács Éva Katalin angol
18. Szabóné Koncz Ágota tanító - óvodapedagógus
19. Szmik György matematika - testnevelés
20. Tamásné Janni Erika tanító
21. Tislér Géza lelkész - fenntartó
22. Végh István tanító - hitoktató