Tantestület
2017-2018

1.  Antal - Palcsák Ildikó tanító - segédkönyvtáros (GYES)
2. Bartlné Ferenczy Éva matematika - testnevelés - igazgatóhelyettes
3. Dobos Kinga tanító - német mûveltségi terület (GYES)
4. Geröly Annamária tanító - angol műveltségi terület
5. Gégény Marianna magyar - könyvtár - hittan
6. Hadáné Ujhegyi Berill tanító - rajz műveltségi terület
7.  Hanczné Kováts Rita - általános iskolai hitoktató
8. Harkai Nóra tanító - művelődésszervező
9. Herczeg Judit tanító - természetismeret mûveltségi terület
10. Horváth - Fülei Réka angol (GYES)
11.  Horváth Katalin biológia - kémia - földrajz - környezetkutató
12. Huszár Péterné tanító - fejlesztõ pedagógus - közokt. vez.szak. - igazgató
13. Kiss Zoltán magyar - történelem - ifjúságvédelmi felelős
14. Kiss Andrea tanító - ének
15. Kristály Katalin - általános iskolai hitoktató
16. Madár - Héhn Katalin tanító - táncpedagógus - testnevelés mûv. terület (GYES)
17. Nagyné Pinkóczi Anikó tanító - német mûveltségi terület (GYES)
18. Sárossyné Kovács Éva Katalin - angol
19. Szabóné Koncz Ágota tanító - óvodapedagógus
20. Szmik György matematika - testnevelés 
21. Tamásné Janni Erika tanító
22. Tislér Géza lelkész
23. Végh István tanító-hitoktató