Tantestület
2017-2018


1. Bartlné Ferenczy Éva matematika - testnevelés - igazgatóhelyettes
2. Dobos Kinga tanító - német mûveltségi terület (GYES)
3. Geröly Annamária tanító - angol műveltségi terület
4. Gégény Marianna magyar - könyvtár - hittan
5. Hadáné Ujhegyi Berill tanító - rajz műveltségi terület
6. Hanczné Kováts Rita - általános iskolai hitoktató
7. Harkai Nóra tanító - művelődésszervező
8. Herczeg Judit tanító - természetismeret mûveltségi terület
9. Horváth - Fülei Réka angol (GYES)
10. Horváth Katalin biológia - kémia - földrajz - környezetkutató
11. Huszár Péterné tanító - fejlesztõ pedagógus - közokt. vez.szak. - igazgató
12. Köz- Kádi Sarolta történelem  
13. Kiss Andrea tanító - ének
14. Kristály Katalin - általános iskolai hitoktató
15. Madár - Héhn Katalin tanító - táncpedagógus - testnevelés mûv. terület (GYES)
16. Nagyné Pinkóczi Anikó tanító - német mûveltségi terület (GYES)
17. Sárossyné Kovács Éva Katalin - angol
18. Szabóné Koncz Ágota tanító - óvodapedagógus
19. Szmik György matematika - testnevelés 
20. Tamásné Janni Erika tanító
21. Tislér Géza lelkész
22. Végh István tanító-hitoktató