Köszöntő

Tisztelt Látogatónk!

Szeretetettel köszöntöm a Csopaki Református Általános Iskola honlapján!

Régi egyházközségi pecsétünkön három szív látható, mindegyiken kis lángnyelvvel. A szimbólum egyrészről a Kálvin által reformált hitünkre, másrészről a három egykori gyülekezet alapító településre, Csopakra, Paloznakra és Balatonkövesdre utal. A történelem tanulságos fordulata, hogy épp az a Balatonkövesd olvadt bele közigazgatásilag Csopakba, melynek kisnemes lakosai évszázadokon át a reformátusság megmaradásának emberi garanciáját jelentették. Kövesd ugyan a múlté, de a pecsét mind a mai napig használatban maradt. 2012 szeptemberétől a harmadik szívnek Isten Kegyelméből és az emberi akarat jó szándékú összefogásából ismét funkciója van. Megalakult az iskola. Iskolát és egyházat csak "szívvel és lélekkel" lehet működtetni: úgy ahogy a pecsét szimbolizálja. Mi Isten segítségével ilyen iskoláért dolgozunk. Gyümölcsöket szeretnénk az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint. Ennek szellemében várjuk a tanulókat, folyik a napi munka az intézményben. Meggyőződésünk, hogy ennek a felfogásnak egyre inkább tere van és tere lesz világunkban. "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők" /Lk.15:5./ Az elmúlt évek alatt annyi jó szándékkal, jóra törekvő akarással nem találkoztam, mint az iskola alapítása kapcsán. Ezek alapján miért ne hihetnénk, hogy Isten megmutatta magát nekünk. Hiszem, hogy ha megmaradunk Őbenne, bármit kérünk és akarunk, megadatik nekünk. /Lk.15:7./ 

Tislér Géza lelkész, fenntartó  

Üdvözlöm honlapunkon!

2012-ben alapított 8 évfolyamos református általános iskola vagyunk, amely nyitott más felekezetek felé. "Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól" /Péld. 22:6./

Célunk, hogy család által ránk bízott gyermekekből - a szülőkkel együtt - jellemes, művelt keresztyén fiatalokat neveljünk, akik megtalálják helyüket a társadalomban, továbbá, hogy intézményünkben a szülők gyerekeiket biztonságban tudhassák, valamint számukra színvonalas oktatást biztosítsunk. A református tanulókat egyházunk hitvalló tagjaivá, a nem református tanulókat - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett - saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére neveljük. Valljuk, hogy az iskolának használható tudást kell átadnia. Elvárás, hogy tanulóink minél hatékonyabban sajátítsák el az ismeretanyagot, olyan készségeket, képességeket kell fejleszteni, amellyel tudnak alkalmazkodni a gyorsan változó világhoz. A tanulók iskolai életét szabályozó dokumentumaink (Házirend, Ped. Program) konzervatív értékrendet képviselnek. Ezekben fontos szempont a jogok tiszteletben tartása mellett a kötelességek teljesítése. Elvárjuk tanulóinktól, hogy cselekedeteikért vállalják a felelősséget, viselkedésükkel feleljenek meg az iskola által elvárt értékrendnek. A szülők legfontosabb elvárása gyermeke iskolába kerülésekor az, hogy a nyolc osztály elvégzése után megfelelő helyen tanuljon tovább. A tanulók eredményeiről a középiskoláktól kapott visszajelzések azt mutatják, hogy a nálunk végzett tanulók jól teljesítenek a következő iskolafokon is. A csopaki iskolában megszerzett tudás megfelelő alap a továbbhaladáshoz. Kérem, ismerje meg iskolánkat!

Huszár Péterné igazgató