Diákönkormányzat

"Abból tudhatod. hogy gyermekeid kezdenek felnőni, hogy olyanokat kérdeznek, amikre van válasz."/John J./

A szervezetnek minden, az iskolával tanulói jogviszonyban álló diák tagja, azért jött létre, hogy a diákság érdekeinek védelmében fellépjen és szervezze az iskola diákéletét. A 10 fős választott testület minden évben megújul, újraszerveződik. Szeptemberben a negyedikes és a felső tagozatos osztályok tagjaik közül választják ki azokat a képviselőket, akik egy tanéven keresztül lesznek az osztályközösség kapcsolattartói, a diákönkormányzat testületének tagjai.

Diákönkormányzatunk feladata:

Az iskolában folyó nevelő munka sajátos területei között az egyik legjelentősebb a diákönkormányzat tevékenysége. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola keretein belül végzi, a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére. Jelentőségét az emeli ki, hogy átfogja az iskolában tanuló diákok többségét. Rendkívül alkalmas arra, hogy a tanulói öntevékenység maximálisan előtérbe kerüljön. Szervezeti keretei, vezetési mechanizmusa, tartalmi tevékenysége alkalmas arra, hogy a gyerekek ezen kereten belül tanulják meg a közösséghez tartozás és alkalmazkodás formáit, lehetőséget ad a közösségi élet kialakítására, és ezen ezen kereten belül elsajátithatják a közösségi lét, demokrácia játékszabályait.
Fontos, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek. A szebedidő tartalmas felhasználása érdekében a tanulóknak meg kell ismerni az értékes szórakozásnak és az egyéni érdeklődésnek a lehetőségét. Az erkölcsi, esztétikai igényesség jegyében meg kell kívánnunk, hogy a fiatalok a társas szokásaikra is legyenek igényesek, fordítsanak figyelmet a magatartás kultúrájára, esztétikumára a templomban, színházban, társas összejöveteleken, előadásokon. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a diáktanács irányítja, munkáját az igazgató által megbízott pedagógus segíti. A diákönkormányzat munkájának, rendezvényeinek segítése minden pedagógus, osztályfőnök fontos feladata. 


Diákönkormányzatunk munkaterve 2017/18. tanév

A diákönkormányzat feladatai és céljai:

A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. A diákévek tartalmassá, emlékezetessé tételéhez, a jogok gyakorlásával segít felkészülni az állampolgári szerepre. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományépítésben. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ez által személyiségüket és környezetüket fejlesztik.
Folyamatos kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a tantestülettel és az osztályokkal. A DÖK három fontos jogát gyakorolhatja iskolánkban: a tájékozódási jogot, a véleménnyilvánítás jogot és az egyetértési jogot.
Iskolánkban a diákönkormányzat egy belülről építkező szervezet. Élén a mindenkori diák önkormányzati vezető áll. Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben a 4. évfolyamtól kezdve minden osztály 2 taggal képvlselteti magát.


A 2017/18-es tanévre tervezett programok:

Szeptember-október: 

 • Alakuló DÖK gyűlés, tisztégviselők választása, diákokat érintő események, rendezvények ismertetése
 • Házirend áttekintése
 • A diákok bevonása, segítségnyújtás az Idősek Napja rendezvényen - felszolgálás, vers, zeneszám
 • Részvétel az október 6-i megemlékezésen
 • Diákok kötelességeinek áttekintése
 • Aktív részvétel, szereplés az okt.23-i falusi ünnepélyen

November:

 • A papírgyűjtés lebonyolításában való aktív részvétel
 • Segítségnyújtás a Márton-napi rendezvény lebonyolításában

December:

 • Mikulásprogram szervezése
 • Az Idősek Karácsonyán segítségnyújtás a díszítésben

Január:

 • DÖK gyűlés: félévi munka értékelése, második félév programja, feladatai
 • Farsangi bálkirály és bálkirálynő választás
 • Korcsolyázás a Balatonon, vagy a veszprémi jégpályán

Február:

 • Farsangi előkészületekben való részvétel, díszítés, tombola árusítása

Március:

 • Tanórák szervezése külső banki szakemberek meghívásával a pénzügyi tudatosság jegyében
 • Hagyományőrző program szervezése a márc.15-i ünnepkör jegyében
 • Az ünnepi megemlékezésen való részvétel
 • Segítségnyújtás az iskolai hittanverseny lebonyolításában

Április

 • Színházi program megszervezése
 • Papírgyűjtésnél segítségnyújtás

Május:

 • Díszítés az Anyák-napi gálaműsorhoz
 • Gyermeknapi program szervezése

Június:

 • Pedagógusnapi program szervezése
 • Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján-műsór szervezése, a diákok felkészítése
 • strandprogram szervezése
 • Javaslatok gyűjtése a következő tanév tervezéséhez
 • Diákönkormányzat munkáját segítő diákok elismerése
 • Éves DÖK munka értékelése: programok, rendezvények, ünnepélyek értékelése
Diákönkormányzati tagok
4. osztály Chugyik Bíborka- Vadász Oszkár
5. osztály Sebestyén Ákos - Tombor Bulcsú
6. osztály Gál Dominik- Takács Zsombor 
7. osztály Kiss Flóra - Rédling Eszter
8. osztály Bánfi Dalma- Tombor Madarassy Koppány

A diákönkormányzatot segítő tanár: Kiss Zoltán

Csopak, 2017. szeptember 1. 

Kiss Zoltán
DÖK vezető