Diákönkormányzat

"Abból tudhatod, hogy a gyermekeid kezdenek felnőni, hogy olyanokat kérdeznek, amikre van válasz." John J. 

A Csopaki Református Általános Iskola Diákönkormányzata

A szervezetnek minden, az iskolával jogviszonyban álló diák tagja. Azért jött létre, hogy a diákság érdekeinek védelmében fellépjen, és szervezze az iskola diákéletét. A tíz fős választott testület minden évben megújul, újraszerveződik.

Szeptemberben a negyedikes és a felső tagozatos osztályok tagjaik közül választják ki azokat a képviselőiket, akik egy tanéven keresztül lesznek az osztályközösség kapcsolattartói, a diákönkormányzat testületének tagjai.

A diákönkormányzat céljai:

Az önkormányzat a tevékenységét az iskola keretein belül végzi,

 • a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére,
 • jogaik érvényesítésére,
 • a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére.

Célunk egy olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő és azokat meg is valósítják.
Szervezeti keretei, vezetési mechanizmusa, tartalmi tevékenysége alkalmas arra, hogy a gyermekek ezen kereten belül tanulják meg a közösséghez tartozás és alkalmazkodás formáit, lehetőséget ad a közösségi élet kialakítására, és ezen kereten belül elsajátíthatják a demokrácia játékszabályait.
Fontos, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek.
Az erkölcsi, esztétikai viselkedés jegyében meg kell kívánnunk, hogy a fiatalok a társas szokásaikra is legyenek igényesek, fordítsanak figyelmet a magatartás kultúrájára az iskolában, templomban, színházban, társas összejöveteleken, előadásokon.
Az önkormányzat munkáját a diáktanács irányítja, munkáját az igazgató által megbízott pedagógus segíti.
A diákönkormányzat munkájának, rendezvényeinek segítése minden pedagógus, osztályfőnök fontos feladata.

A diákönkormányzat feladatai:

 • a tanulói jogok képviselete,
 • az iskolai ünnepségek, megemlékezések szervezésében való részvétel,
 • a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása,
 • a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása,
 • kapcsolattartás az iskolavezetéssel, tantestülettel, osztályokkal.

A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, a hagyományápolásban, hagyományteremtésben.

A DÖK három fontos jogát gyakorolhatja az iskolában:

 • a tartózkodási jogot,
 • a véleménynyilvánítási jogot,
 • egyetértési jogot.

A diákönkormányzat felépítése

Az önkormányzat élén a mindenkori diák önkormányzati vezető áll. Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben a 4. évfolyamtól kezdve minden osztály kettő taggal képviselteti magát.

A 2018/2019-es tanévre tervezett programok

Szeptember

 • alakuló DÖK gyűlés, tisztségviselők választása, diákokat érintő I. félévben zajlódó események, rendezvények ismertetése
 • házirend áttekintése
 • a papírgyűjtés lebonyolításában való aktív részvétel
 • segítségnyújtás a szeptember 22-ei Madárijesztő program lebonyolításában

Október

 • részvétel az október 6-ai megemlékezésen
 • aktív részvétel és szereplés az október 23-ai falusi ünnepélyen
 • DÖK gyűlés

November

 • segítségnyújtás a Márton-napi rendezvény lebonyolításában
 • részvétel a Csendes nap szervezésében
 • segítségnyújtás a bütykölde megszervezéséhez
 • DÖK gyűlés

December

 • aktív részvétel a falusi adventi gyertyagyújtáson
 • a Mikulás buli megszervezésében való részvétel
 • adventi hét előkészítése
 • segítségnyújtás az Idősek karácsonyán
 • az iskolai karácsonyi műsor szervezésében való részvétel: díszítés, dekoráció készítése, pakolás
 • részvétel a Falukarácsonyon
 • DÖK gyűlés

Január

 • DÖK gyűlés: félévi munka értékelése, a második félév programjai, feladatai
 • segítségnyújtás a Családi verselés program lebonyolításában
 • farsangi bálkirály és bálkirálynő választás megszervezése

Február

 • farsangi előkészületekben való részvétel, díszítés, tombola árusítása
 • DÖK gyűlés

Március

 • tanórák szervezése külső banki szakemberek meghívásával a pénzügyi tudatosság jegyében
 • hagyományőrző program szervezése a március 15-ei ünnepkör jegyében
 • ünnepi megemlékezésen való részvétel
 • segítségnyújtás az iskolai hittanverseny lebonyolításában
 • DÖK gyűlés

Április

 • túra szervezése: ismerd meg a lakóhelyed látnivalóit!
 • színházi program szervezése
 • a papírgyűjtés lebonyolításában való aktív részvétel
 • segítségnyújtás az iskolai szavalóversenyen
 • aktív részvétel a Nagyhét szervezésében
 • DÖK gyűlés

Május

 • díszítés az Anyák napi gálaműsoron, pakolás, segítségnyújtás
 • gyereknapi program szervezése
 • segítségnyújtás a Sport-és egészségnap szervezésében
 • aktív részvétel a gyereknapon
 • DÖK gyűlés

Június

 • pedagógusnapi köszöntés
 • segítségnyújtás a projekt nap lebonyolításában
 • a bolondballagás és ballagás szervezésében való részvétel
 • a Nemzeti Összetartozás Napján való aktív részvétel
 • DÖK gyűlés: javaslatok gyűjtése a következő tanév szervezéséhez, az önkormányzat munkáját segítő diákok elismerése
 • éves DÖK munka értékelése

Horváth Katalin
DÖK vezető

Csopak, 2018. szeptember 1.

A diákönkormányzat megválasztott tagjai

4. osztály: Őry Boglárka és Istenes Nóra
5. osztály: Chugyik Bíborka és Vadász Oszkár
6. osztály: Erdei Hédi és Szendrői Mátyás
7. osztály: Lukács Kíra és Monostori Barna
8. osztály: Huszár Vanda és Balogh Botond

Csopak, 2018. szeptember 24.